Skip to main content

Skoro dvije decenije kao planinar šetam vrhovima Konjuh planine. Prilično je teško sa podnožja ove planine, gledano sa puta koji vodi od motela Zlaća do planinarske kuće Zobik kao i od same planinarske kuće, ispeti se na vrhove Konjuha. Skoro sve staze su okomite i duge i spadaju u kategoriju teških planinarskih staza. Samo hrabri i odvažni ‘špartaju’ ovim stazama. Napori koje oni ulažu, ipslate se kada se popnu na bilo koji vrh ove planine sa kojih se pružaju fantastični vidici.

Šetajući vrhovima ove planine, dobijam fizičku snagu i socio-psihološku ravnotežu. Jačam svoj lični moral i karakter kroz napore koje ulažem da se ispnem na vrhove Konjuh planine.

Konjuh planina je moj život, moja klinika i prostor gdje kumuliram nadahnuća koja kasnije pretvaram u stvarnost.

Uživajte u ovom klipu koji sam snimio na jednom dijelu Konjuh planine.

(Selimović Edhem Edo)

 

Leave a Reply